Arş.Gör.Dr.

PETEK DURGEÇ


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Eğitim Bilgileri

2009 - 2016

2009 - 2016

Doktora

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

2007 - 2009

2007 - 2009

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

2001 - 2006

2001 - 2006

Lisans

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

Yeni medya düzeni ve dijital habercilik: Kaynak ve alıcı bağlamında bir araştırma

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2009

2009

Yüksek Lisans

Popüler kültür bağlamında mizah dergilerinin değişen işlevi: Penguen dergisi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, Gazetecilik, İletişim Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Alan Muhabirliği

Lisans

Lisans

Haber Toplama ve Yazma

Lisans

Lisans

Televizyon Haberciliği

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

TÜKETİM DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİNDE ETKİLİ İLETİŞİM YÖNTEMLERİ VE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

DURGEÇ P.

uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.920-925, 2017
Link

2017

2017

ALTERNATİF BİR MEDYA ALANI OLARAK YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ

DURGEÇ P.

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.10, ss.705-711, 2017

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Dijital İletişim Çağında Web Ortamında Türkçenin Kullanıma Yönelik Bir İnceleme

DURGEÇ P.

3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2018

2018

2018

Dijital Medya Ortamlarında Sunulan Sağlık Haberleri Üzerine Magazinel Bağlamda Bir Değerlendirme

DURGEÇ P.

3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2018

2011

2011

Tüketim Aracı Olarak Çocuklara Yönelik Ağ Ortamı Üzerine Bir İnceleme

DURGEÇ P.

3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 05 Ekim 2011, ss.371-379

2018

2018

Türkiye'deki Feminist Hareketin Dijital Medyada Görünümü

DURGEÇ P.

3. International Women Congress, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 04 Ekim 2018

2018

2018

Televizyon Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadın İmgesinin Kullanımı

DURGEÇ P.

3. International Women Congress, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 04 Ekim 2018

2018

2018

İnternet Gazetelerinde Erkek Şiddeti Haberlerinin Sunumu

DURGEÇ P.

1st International Cultural Informatics, Communication & Media Studies, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye, 03 Mayıs 2018

2017

2017

YAZILI BASINDA SOSYAL SORUMLULUK OLGUSUNUN TEMSİLİ

DURGEÇ P.

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.849
Link

2017

2017

TÜRKİYE’DE İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE VERİLEN GAZETECİLİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

DURGEÇ P.

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017
Link

2013

2013

İnternet Medyasında Aile İçi Şiddet Haberlerinin Sunumu

DURGEÇ P.

1. Ulusal Aile İçi Çatışma Şiddet ve Farkındalık Sempozyumu, Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 27 Haziran 2013

2010

2010

Akbaba ve Penguen Örneğinde Popüler Kültürün Mizah Dergileri Üzerindeki Etkisi

Durgeç P.

1.Ulusal Medya ve Mizah Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, 20 Mayıs 2010, ss.969-979

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Sosyal Bilimler İletişim ve Medya

DURGEÇ P.

Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımcı Demokrasiye Etkileri, Eds, Editör, Akademisyen Yayınevi, İzmir, 2018

2018

2018

Sosyal Bilimler, İletişim ve Medya

DURGEÇ P.

Küresel Medya ve Değişen Habercilik Dinamikleri, Eds, Editör, Akademisyen Yayınevi, İzmir, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Yeni Düşünceler

Yardımcı EditörGörsel Etkinlikler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Gazete Yayıncılığı

DURGEÇ P.