Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Durgeç P., "Alternatif Bir Medya Alanı Olarak Yurttaş Gazeteciliği", Journal of International Social Research, vol.10, pp.705-711, 2017
Durgeç P., "Tüketim Davranışlarının Belirlenmesinde Etkili İletişim Yöntemleri ve Sosyal Medyanın Rolü", Journal of International Social Research, vol.10, pp.920-925, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Durgeç P., "Türkiye'deki Feminist Hareketin Dijital Medyada Görünümü", 3. International Women Congress, Dokuz Eylül Üniversitesi, İZMİR, TÜRKIYE, 4-5 Ekim 2018, pp.0-0
Durgeç P., "Tüketim Aracı Olarak Çocuklara Yönelik Ağ Ortamı Üzerine Bir İnceleme", 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, ANKARA, TÜRKIYE, 5 Ekim 2011 - 7 Ekim 2018, pp.371-379
Durgeç P., "İnternet Gazetelerinde Erkek Şiddeti Haberlerinin Sunumu", 1st International Cultural Informatics, Communication & Media Studies, Adnan Menderes Üniversitesi, AYDIN, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2018, pp.0-0
Durgeç P., "Televizyon Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadın İmgesinin Kullanımı", 3. International Women Congress, Dokuz Eylül Üniversitesi, İZMİR, TÜRKIYE, 4-5 Ekim 2018, pp.0-0
Durgeç P., "Dijital Medya Ortamlarında Sunulan Sağlık Haberleri Üzerine Magazinel Bağlamda Bir Değerlendirme", 3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2018, pp.0-0
Durgeç P., "Dijital İletişim Çağında Web Ortamında Türkçenin Kullanıma Yönelik Bir İnceleme", 3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26 Ekim - 27 Kasım 2018, pp.0-0
Durgeç P., "Yazılı Basında Sosyal Sorumluluk Olgusunun Temsili", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.849-849
Durgeç P., " Türkiye'de İletişim Fakültelerinde Verilen Gazetecilik Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.0-0
Durgeç P., "İnternet Medyasında Aile İçi Şiddet Haberlerinin Sunumu", 1. Ulusal Aile İçi Çatışma Şiddet ve Farkındalık Sempozyumu, Nişantaşı Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2013, ss.0-0
Durgeç P., "Akbaba ve Penguen Örneğinde Popüler Kültürün Mizah Dergileri Üzerindeki Etkisi", 1.Ulusal Medya ve Mizah Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, ERZURUM, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2010, ss.969-979
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Durgeç P., "Küresel Medya ve Değişen Habercilik Dinamikleri", in: Sosyal Bilimler, İletişim ve Medya, Eds, Eds., Akademisyen Yayınevi, iZMİR, pp.0-0, 2018
Durgeç P., "Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımcı Demokrasiye Etkileri", in: Sosyal Bilimler İletişim ve Medya, Eds, Eds., Akademisyen Yayınevi, iZMİR, pp.0-0, 2018
SANATSAL ETKİNLİKLER
Durgeç P, "From Traditional to Digital International Media Research Symposium Exhibition", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2018.
Durgeç P, ""Tarım ve İnsan" Temalı Ulusal Fotoğraf Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2018.
Durgeç P, "Alanya Belediyesi Karma Fotoğraf Sergisi "Bir Alanyamız Var"", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2017.
Durgeç P, "INES 2017 Exhibition", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2017.
Durgeç P, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi "Hayatın İçinde Kadın" Ulusal Fotoğraf Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2017.
Durgeç P, "Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Karma Fotoğraf Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi