Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN INVESTIGATION OF ELEMENTARY STUDENTS' SCIENTIFIC LITERACY LEVELS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.9, ss.6-19, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A STUDY ON SCIENCE TEACHERS' ATTITUDES TOWARD INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.8, ss.20-32, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

More than Playing a Toy: The Effects of Lego Mindstorms on theStudents’ Perceptions about Scientists

Science Education International, cilt.31, ss.92-103, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de STEM Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmaların Durumu Üzerine Bir Çalışma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.823-854, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Bilim ve Teknolojiye Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Ortaya Konulması

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.13, ss.1239-1272, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Students’ Career Choices in Engineering: Experiences fromTurkey

Science Education International, cilt.22, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors affecting the motivation of Turkish primary students for science learning

Science Education International, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Öğretim Yeterliklerinin Belirlenmesi

Ege Eğitim Dergisi, cilt.9, ss.75-94, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of the teaching practice on pre service elementary teachers science teaching efficacy and classroom management beliefs

Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

“4-E Öğrenme Döngüsü Yönteminin Öğrencilerin Elektrik Konusunu Anlamalarına Olan Etkisi”

Journal of Turkish Science Education, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Use of Information Communication Technologies in Primary Science Education: A New Teaching and Learning Approach

Journal of Turkish Science Education, cilt.1, ss.34-44, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde Sanal Gerçeklik

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Destekli Eğitim: Teletop Yaklaşımı

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.70-75, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnşacı Perspektife Göre 4-E Fen Öğretim Döngüsü

Ege Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.49-58, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öz Düzenleme Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Bağlamında İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 22 - 23 Şubat 2020

Teaching in the Era of Industry 4.0: Cultivating the Next Generation of STEM Teachers.

6th ICASE World Science and Technology Education Conference, Pattaya, Tayland, 2 - 06 Aralık 2019

Türkiye’deki İlkokul Program Uygulamalarının Öz Düzenleme Açısından İncelenmesi

VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.101-102

Öğretmen Adaylarının Çocuk Hakları Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Analizi

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 Haziran 2019, ss.1

TÜRKİYE’ DE STEM EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN DURUMU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 Nisan 2019, ss.1-10

İlkokul Öğrencileri için Algılanan Öz Düzenleme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, Ankara, Türkiye, 11 Nisan - 14 Ağustos 2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Araştırılması.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ANKARA, 11 - 14 Nisan 2018

The Effects of PROFILES Modules Student Motivation

IOSTE Euroasian Regional Symposium Brokage Event Horizon 2020, 23., 30 Ekim - 01 Kasım 2013

The Use of Robotics in Science Education. Inquiry Based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project,

1 st International PROFILES Conference, Book of Invited presenters, Berlin, Almanya, 24 Eylül 2010 - 26 Eylül 2012, ss.163-165

The Turkish Science and Science Education Students’xx Scientific Literacy Level.

European Conference on Educational Research Pre-conference., Vienna, Avusturya, 25 - 29 Eylül 2009

The Examination of the Turkish University Students’xx Scientific Literacy Level

International Popularity and Relevance of Science Education for Scientific Literacy Conference., Berlin, Almanya, 1 - 04 Mart 2009

The Use of ICT in Science Education A Case Study

XIII.IOSTE Symposium, İzmir, Türkiye, 21 - 26 Eylül 2008, ss.250-257

Türkiye deki Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları

2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008, ss.1190-1199

Kitap & Kitap Bölümleri

DİJİTAL MEDYA VE ÖĞRENME

Sanal Gerçeklik ve Eğitim Alanındaki Uygulamaları , Abdullah KUZU Elif Buğra KUZU DEMİR, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.81-93, 2020

Current Researches in Educational Sciences

Intergeneratonal Differences in the Last Sixty Years, Ahmet Doğanay,M. Oğuz Kutlu, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.179-189, 2020

Science Education in Theory and Practice An Introductory Guide to Learning Theory

Multiple Intelligences Theory – Howard Gardner, Akpan,Ben,Kennedy,Teresa, Editör, Springer, London/Berlin , Chennai, ss.1-22, 2020

Okul Öncesinden Üniversiteye Kuram ve Uygulamada STEM Eğitimi

STEM Eğitiminde Mühendislik Uygulamaları, Akgündüz, D. , Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.113-131, 2018

Fen Bilimleri Öğretimi

Fen Eğitiminde Duyuşsal Özellikler., Şengül S. Anagün, Nil Duban , Editör, Anı Yayıncılık, 2016

Fen Bilimleri Öğretimi

Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrenme ve Öğretme Süreçleri, Şengül S. Anagün, Nil Duban, Editör, Anı Yayıncılık, 2016

Multiple Literacy and Science Education ICTS in Formal and Informal Learning Environments

Diffusion of ICT Innovation in Science Education, Susan Rodrigues, Editör, IGI Global, ss.84-102, 2011