Doç.Dr.

PINAR FEDAKAR


Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Türk Dünyası Araştırmaları

Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2001 - 2008

2001 - 2008

Doktora

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Folkloru Anabilim Dalı, Türkiye

1998 - 2001

1998 - 2001

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi (Yl), Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Karakalpak efsaneleri (inceleme-metinler)

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Folkloru Anabilim Dalı

2001

2001

Yüksek Lisans

Türk mitolojisi üzerine Türkiye`de yapılmış yayınların bibliyografyası ve bu yayınların analizi

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi (Yl)

Yabancı Diller

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Halkbilimi (Folklor), Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk Bilimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitsü, Türk Halk Bilimi

2009 - 2018

2009 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Folkloru Anabilim Dalı

2015 - 2016

2015 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

The University of Wisconsin Madison, The Department of Asian Languages and Cultures

1999 - 2009

1999 - 2009

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014 - 2015

2014 - 2015

Enstitü Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E)

Doktora

Doktora

MİZAH TEOİLERİ VE MİZAH TİPLERİ II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Halk Biliminde Bilimsel Araştırma Teknik ve Yöntemleri II (E)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TÜRK MİTOLOJİSİ II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TÜRK MİTOLOJİSİ I

Doktora

Doktora

MİZAH TEORİLERİ VE MİZAH TİPLERİ I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Halk Biliminde Bilimsel Araştırma Teknik ve Yöntemleri I (E)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TÜRK MİTOLOJİSİ II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TÜRK MİTOLOJİSİ I

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2019 - 2019

2019 - 2019

Masal Anlatıcılığı Uygulama Atölyesi Eğitici Eğitimi Kursu

Akademik Birimler - Kurs

Fedakar P.

2019 - 2019

2019 - 2019

Masal Anlatıcılığı Eğitici Eğitimi Kursu ( Temel Düzey)

Akademik Birimler - Kurs

Fedakar P.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Meslek Folkloru Bağlamında Kıyı Ege Kadın Balıkçı Folkloru

Fedakar P. , Derdiçok N. S.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.95-106, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Seferihisar Geleneksel Çocuk Oyunlarının Yapısal Analizi

FEDAKAR P. , Şarman Korkutan S.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2016, ss.366-374, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kuzey Amerikan Yerli Anlatmalarının Yer Aldığı Yayınların Analizi

FEDAKAR P.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.16, ss.133-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Çizgiyi Asanlar Cille Türk Mitolojisinin Çizgi Filmde Kullanılması ve Çizgi Filme Aktarılması

FEDAKAR P.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.11, ss.107-120, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Bir Geleneğin Yaşatılarak Korunması Karagöz Okulu ve Hayali Hasan Hüseyin Karabağ

Fedakar P. , Gültekin M.

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.2009, ss.322-332, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Karakalpakistan da Efsane Çalışmaları

FEDAKAR P.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.150-156, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Karakalpakistan da Folklor Çalışmaları

FEDAKAR P.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.8, ss.121-125, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türk Destanlarında Kadın Kahramanlar

Fedakar P.

Türk Kültürü ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 08 Mart 2019

2018

2018

Türk Boylarının Destanlarında ve Günümüzde Savaşçı ve Öncü Kadın Kahramanlar

Fedakar P.

Uluslararası Balkan Kadınları Sempozyumu 1.“Dünya Modernleşmesinde Balkan Türk Kadın Kimliğinin İnşası, Constanta, Romanya, 2 - 05 Eylül 2018

2018

2018

Göçmen Folkloru ve Kültürel Yaratıcılık: Türkiye’deki Balkan Türkleri Örneği

Fedakar P.

44. Uluslararası Kıbatek Edebiyat Şöleni, Comrat, Moldova, 4 - 09 Mayıs 2018

2017

2017

”The Intangibel Cultural Heritage Projects at Ege University Institute of Turkish World Studies”

Fedakar P.

The 11th International SymposiumRomanticism in Literature.On the Cross-road of Époques and Cultures, Tbilisi, Gürcistan, 27 - 29 Eylül 2017, ss.521-553

2017

2017

From Keloğlan To Natsarkekıa: Common Elements And Motıfs In Turkısh And Georgıan Folktales

Fedakar P. , Uçkun R.

The Black Sea as Literary and Cultural Space The International Conference, Tbilisi, Gürcistan, 25 - 27 Ekim 2017

2017

2017

Survivals and Living Tradition: Folk Beliefs and Narratives of Fisherwomen in Western Anatolia.

Fedakar P.

American Folklore Society 2017 Annual Meeting, Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Ekim 2017, ss.113

2017

2017

Kazakistan Sahası Köroğlu Anlatmaları Üzerinde Türkiye’de YapılmışÇalışmaların Değerlendirilmesi

Fedakar P.

BOLU’DAN TÜRK DÜNYASINA KÖROĞLU ÇALIŞMALARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINIULUSLARARASI ÇALIŞTAYI, Bolu, Türkiye, 15 - 16 Eylül 2017, ss.45

2016

2016

Everyday Life by the Aegean Sea as Embodied by Turkish Fisherwomen and Their Folklore

Fedakar P.

"Embodied Expression: The Body in Academia, in the Field, and in Between," The 2016 OSU/IU Folklore and Ethnomusicology Student Conference, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 23 Nisan 2016

2007

2007

Kente Göç Eden Âşıklar ve Kent Ortamında Âşık Olmak

Fedakar P. , Gültekin M.

Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2007, ss.69-80

2009

2009

İzmir Kent Kültüründe Bir Semt Eşrefpaşa ve Eşrefpaşalılık

Fedakar P.

Körfezde Zaman: İzmir Araştırmaları Kongresi 2009, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2009, ss.557-565

2008

2008

Halk Edebiyatı ve Fuzuli

Türkmen F., Fedakar P.

Uluslararası Fuzuli Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2008, ss.32-40

2006

2006

Karakalpakistan daki Kutsal Mekanlar

Fedakar P.

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir, Türkiye, 9 - 15 Nisan 2006, cilt.2, ss.865-870

2004

2004

Köyden Kente Kültürel Değişim Sürecinde Efsaneler ve Şehir Efsaneleri

Fedakar P.

Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar Arası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2004, ss.174-179

2004

2004

Karakalpak Halk Kültürü Üzerinde Siyasal Etkiler ve Karakalpak Efsanelerinde Değişim

Fedakar P.

Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2004, ss.146-156

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Cennet Nerede? Türk Sözlü Kültür Ürünlerinde Anne

Fedakar P.

Anne Sütü ve Emzirme, E. Ceber, E. Akçiçek, A. B. Ekşioğlu, Editör, Vize, Ankara, ss.2-22, 2017

2014

2014

İzmir'de Yaşayan Aşıklar Antolojisi

Ekici M., Fedakar P. , Gültekin M., Tutu S. B. , Kocadağ İ.

İzmir İl Kültür Müdürlüğü, İzmir, 2014

2014

2014

İzmir de Yaşayan Âşıklar Antolojisi

EKİCİ M. , FEDAKAR P. , TUTU S. B. , GÜLTEKİN M., Kocadağ İ.

İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müd. Kültür Yayınları, İzmir, 2014

2013

2013

Evliya Çelebi’nin İzinde İzmir’in İmgeleri

Fedakar P.

Kent ve Seyyah Evliya Çelebi nin Gözüyle İzmir ve Çevresi III, , Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.229-236, 2013

2012

2012

Bağımsızlığının Yirminci Yılında Türkmenistan Kültürü Araştırmaları ve Prof. Dr. Fikret Türkmen.

Fedakar P.

Prof Dr Fikret Türkmen Kitabı, ZEKİ KAYMAZ, ALİMCAN İNAYET, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.1-31, 2012

2011

2011

Dursunbey Barana Geleneğinde Yemek

Fedakar P.

Somut Olmayan Kültürel Miras Barana Dursunbey Balıkesir, , Editör, EGETAN, İzmir, ss.115-132, 2011

2011

2011

Dursunbey Barana Geleneğinde Müzik

EKİCİ M. , FEDAKAR S. , FEDAKAR P. , TUTU S. B. , GÜLTEKİN M., ERTURAL N., et al.

Somut Olmayan Kültürel Miras Barana Dursunbey Balıkesir, Metin Ekici, Editör, Egetan, İzmir, ss.43-94, 2011

2005

2005

Karakalpak Türklerinin Sözlü Halk Edebiyatında Bazı Şekil ve Türler Üzerine

FEDAKAR P.

Prof Dr Fikret Türkmen Armağanı, Gürer Gülsevin-Metin Arıkan, Editör, KANYILMAZ, İzmir, ss.197-206, 2005

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları

Yabancı Dil Redaktörü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Editörler Kurulu Üyesi

2018 - 2018

2018 - 2018

Türk Dünyası İncelemeleri

Yabancı Dil Redaktörü

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

Üye

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

ISFNR The International Society of Folk Narrative Research

Üye

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

AFS American Folklore Society

Üye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Nisan 2010

Nisan 2010

II. Uluslarasaı Türk Dünyası Kültür Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Fedakar P. , Ekici M.
İzmir, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Türk Kültürü ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Balkan Kadınları Sempozyumu 1.“Dünya Modernleşmesinde Balkan Türk Kadın Kimliğinin İnşası”

Çalışma Grubu

Constanta-Romanya

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Afyon Kocatepe Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi