Education Information

Doctorate, Ege University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey 2011 - 2018
Post Graduate, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Yl) (Tezli), Turkey 2007 - 2010

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Plant Protection, Entomology, Applied Entomology

Academic Titles / Tasks

Research Assistant, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2008 - Continues

Supported Projects

ÖZAKTAN H., KARSAVURAN Y., ÖZSARI P., AKBABA M., Project Supported by Higher Education Institutions, BAKTERİYEL ENDOFİTLERİN LEPTİNOTARSA DECEMLİNEATA (SAY) (COLEOPTERA: CHRYSOMELİDAE) (PATATES BÖCEĞİ) YA VE PATATES BİTKİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2016 - 2019
KARSAVURAN Y., ÖZSARI P., Project Supported by Higher Education Institutions, LEPTİNOTARSA DECEMLİNEATA (SAY) (COLEOPTERA:CHRYSOMELİDAE) (PATATES BÖCEĞİ NİN) PATATES BİTKİSİNDE BESLENME DAVRANIŞI VE ZARAR MİKTARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR., 2014 - 2018

Invited Congress and Symposium Activities

Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Attendee, Konya, Turkey, 2016