Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Yunan Polis'lerinde ve Roma'da Yönetim

 • Lisans ANADOLU'NUN YEREL KÜLTLERİ

 • Doktora Batı Küçük Asya'da Tıp ve Hekimler

 • Lisans Anadolu Tarihi Coğrafyası

 • Yüksek Lisans İmparatorluk Çağı'nda Küçük Asya'nın Romanizasyonu

 • Doktora Roma Dönemi Küçük Asya'sında Yerel Kült ve Kültürler

 • Lisans HELLEN TOPLUMUNDA SOSYAL-KÜLTÜREL YAŞAM

 • Lisans ANTİK ÇAĞDA İDARİ SİSTEMLER