Arş.Gör.

PINAR SAVAŞ


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Patoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar