99mTc İle İşaretli Risedronat Sodyumun Mikroemülsiyon Formülasyonunun Hazırlanıp Biyoyararlanımının Hücre Kültürü Yöntemiyle Değerlendirilmesi


İlem Özdemir D. , Atlıhan Gündoğdu E. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2014
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2016