"RADYOİŞARETLİ FTALOSİYANIN GRAM NEGATİF, GRAM POZİTİF BAKTERİLERDE TUTULUMU VE ANTİMİKROBİYAL FOTODİNAMİK TERAPİ POTANSİYELİNİN İN VİTRO OLARAK TESPİTİ"


YURT ONARAN F. (Yürütücü) , HOŞGÖR LİMONCU M.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2018
  • Bitiş Tarihi: Mart 2019