YÜZMEDE AEROBİK ANAEROBİK KİNETİKLER ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER VÜCUT KOMPOZİSYONU VE PERFORMANS DEĞİŞİMLERİNİN UZUN DÖNEMLİ İNCELENMESİ


Akşit T. (Yürütücü) , Özkol M. Z. , Vural F.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2014
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2016