BİYOAKTİF PEPTİD İÇEREN POLİMERİK NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE NANOKOZMETİK BİR ÜRÜN OLARAK POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ


AKGÖL S. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2016
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2018