İZOLE TAVŞAN DAMARLARINDA DİHİDROPİRİDİN TÜREVİ KALSİ- YUM KANAL BLOKÖRLERİNİN ÇEŞİTLİ AGONİSTLERİN CEVAPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNC.


KERRY Z. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 1999 - 2000

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 1999
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2000