ROKANIN MİKROBİYAL YÜKÜNÜN AZALTILMASINDA SODYUM HİPOKLORİD,ELEKTROLİZE YÜKSELTGEN SUYUN(EYS) VE HİDRIJEN PEROKSİTİN KULLANIMI VE BU UYGULAMALARIN ÜRÜN KALİTESİNE ETKİLERİ


PAZIR F. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2013
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2015