Ekmeklik Buğday da Triticum aestivum L F2 ve F3 Generasyonlarında Tane Verimi ve Bin Tane Ağırlığının Kalıtımı Üzerine Bir Araştırma


İlker E. (Yürütücü) , Aykut Tonk F. , Tosun M. , Çaylak Ö.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2009
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2013

Proje Özeti

Bu projede özellikle bin tane ağırlıkları yönünden farklılık gösteren Cumhuriyet 75 x Basribey 95 ekmeklik buğday çeşitleri arasında yapılan melezlemenin F2 ve F3 generasyonları materyal olarak kullanılmıştır. Proje kapsamında F2 generasyonunda bin tane ağırlığı açısından yapılan seleksiyonun verim ve diğer verim özellikleri üzerindeki etkilerini ve incelenen tüm özelliklerin kalıtım dereceleri ve genetik ilerleme değerlerini saptamak amaçlanmıştır. 169 tek bitkiden oluşan F2 generasyonundan % 10 seleksiyon şiddetinde 17 adet 40 gr ve üstü bin tane ağırlığına sahip tek bitki seçilmiştir. Seçilen bu bitkilerin F3 döl sıralarında ve F2 generasyonunda bin tane ağırlığı, bitki boyu, başak uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve tek bitki verimi özellikleri ölçümlenmiştir. Elde edilen sonuçlar istatistik genetik analizlere tabi tutulmuş ve bin tane ağırlığında yapılan seleksiyonun diğer özellikler üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Çalışmamız sonucunda bin tane ağırlığına göre yapılan seleksiyonun diğer verim özelliklerini olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir.