ALANİM İÇEREN MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPOLİMERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİBİYOTİK UZAKLAŞTIRMA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


AKGÖL S. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2012
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2014