Infeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virusunun (IPNV) Hızlı Tanısında Kullanılmak Üzere Koaglütinasyon Testinin Geliştirilmesi.


Hameş E. E. , Pekmez K.(Yürütücü), Kalaycı G., Deliloğlu Gürhan İ., Özkan Özyer B.

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2014 - 2018

  • Proje Türü: TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
  • Başlama Tarihi: Ocak 2014
  • Bitiş Tarihi: Mart 2018