Katı substrat içeren mikrobiyal proseslerde DNA temelli biyokütle ölçümü


Hameş E. E. , Ulutürk S.(Yürütücü), Öz Y., Can İ. D.

TÜBİTAK Projesi, 2016 - 2016

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Nisan 2016
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2016