Açık Deniz open water Yüzücülerinde Oksidatif Stres ve Kan Nitrik Oksit Düzeyleri ile 5000 m Yüzme Performansı Arasındaki İlişkiler


Akşit T. , Özçaldıran B. (Yürütücü) , Özkol M. Z.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2009
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2013