KARBAPENEM DİRENÇLİ KLEBSİELLA PNEUMONİAE SUŞLARINDA KARBAPENEMAZ VARLIĞININ MALDİ-TOF MS (MATRİX-ASSİSTED LASER DESORPTİON IONİZATİON - TİME OF FLİGHT MASS SPECTROMETRY) İLE ARAŞTIRILMASI VE REAL-TİME PCR YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI.


ÇİLLİ F. F. (Yürütücü) , YAŞAR M.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2020

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2016
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2020