Mimarlık/Mühendislik Eğitimi için Yenilikçi ve Yaratıcı bir Yaklaşım: Biyobenzetim ve Biyotasarım


Andiç Çakır Ö. (Yürütücü) , Şendemir A. , Ceylan B. , Baran B., Tokuç A., Can İ. D. , et al.

TÜBİTAK Projesi, 2019 - 2020

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ocak 2019
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2020