PETROKİMYA TESİSİNDEN İZOLE EDİLEN BAZI MİKROORGANİZMALARIN TEREFİTALİK ASİT VE 1,2-DİKLORETAN BİYODPARÇALANMA ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ


ÖZDEMİR G. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2010 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2010
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2013