İmidozolyum Türevi Sentezi in vitro sititoksisite ve tutulumun incelenmesi


Yurt Onaran F. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2014
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2016