Deneysel Nekrotizan Enterokolit Modelinde İnsulin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Ve Rekombine Eritropoetinin Apopitoz Ve Telomeraz Aktivitesi Üzerine Etkileri


ÇOĞULU M. Ö. , GÜNDÜZ C.

TÜBİTAK Projesi, 2008 - 2009

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Şubat 2008
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2009