Bazı Şeker Mısırı Zea mays saccharata Sturt Çeşitlerinin Bornova Koşullarına Uyum Yetenekleri Üzerine Bir Araştırma


İlker E. (Yürütücü) , Aykut Tonk F. , Tosun M.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2012

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2009
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2012

Proje Özeti

Şeker mısır ülkemizde son yıllarda tüketimi ve önemi giderek artmakta olan bir tarım ürünüdür. Araştırma kapsamında sekiz farklı hibrit şeker mısır genotipi 2009 ve 2010 yetiştirme dönemlerinde Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Deneme Tarlasında Verim ve bazı verim özellikleri bakımından incelenmiştir. Bunun yanında ölçümlenen özelliklerin birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek için elde edilen verilere korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre iki yıl ortalaması göz önüne alındığında taze tane verimi karakteri bakımından en yüksek performansı sergileyen genotip El toro olarak bulunurken en düşük verime sahip olan genotip Vega olarak bulunmuştur. Korelasyon analizi sonuçlarında ise taze koçan verimi,  taze tane verimiyle pozitif ve önemli bir ilişkiye sahip olan karakter olarak saptanmıştır.