SATIŞ PERSONELİNİN ALGILADIĞI ÖRGÜTSEL SİNİZMİN VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


KAZANÇOĞLU İ. (Yürütücü) , Ercan A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2017
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2019