Wharton Jelinden İzole Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonu


ŞENDEMİR A. (Yürütücü) , LAL D. L.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - 2020

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2019
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2020

Proje Özeti

:
Kök hücreler insan vücudunda bütün dokularda bulunabilen öncül hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücrelerin, sınırsız bölünebilme, kendini yenileyebilme ve farklı hücre tiplerine dönüşebilme yeteneğine sahip oldukları gösterilmiştir. Bilim ve teknolojideki son gelişmeler doğrultusunda kök hücrelerin kanser, sinir sistemi hastalıkları ve hasarları, metabolik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, kalp hastalıkları, kemik hastalıkları ve daha birçok alanda kullanılması gündeme gelmiştir. Rejeneratif tıp açısından büyük umutlar vaad eden kök hücrelere ilişkin araştırmalar gerek laboratuvar gerekse klinik düzeyde hızla devam etmektedir. Embriyonik kök hücreler sahip oldukları farklılaşma potansiyeli açısından çok iyi bir kaynak olsa da embriyoya ait dokuların kullanımı ile ilgili etik sorunlar ve neoplastik potansiyel taşımaları (teratoma) nedeniyle kullanımlarına kısıtlamalar getirilmiş ve alternatif olarak erişkin kök hücre diye adlandırılan ve somatik dokulardan elde edilen kök hücre kaynakları, özellikle de mezenkimal kök hücreler (MKH) önem kazanmıştır. Wharton jelinden izole edilen mezenkimal kök hücreler (WJ-MKH), son yıllarda çoklu soy potansiyeli olan, yeni bulunan bir tip mezenkimal kök hücredir. Yüksek sayılarda bulunması, düşük hasarla alınabilmesi ve diğer yetişkin mezenkimal kök hücrelerden daha düşük immünojenikliği nedeniyle WJ-MKH doku mühendisliği için iyi bir rejeneratif hücre adayıdır. WJ-MKH’lerin rejeneratif tıp alanında potansiyel kullanımları açısından temel oluşturması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma ile tavşan Wharton jelinden izole mezenkimal kök hücrelerin eldesi için protokol optimize edilmiş ve elde edilen hücrelerin karaktekrizasyonu yapılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre izole edilen hücrelerin CD29, CD90, CD54 ve MHCI pozitif belirteçleri ifade edilirken CD11b, CD34, CD45 ve MHCII belirteçleri ifade edilmemesi WJ-MKH izolasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini belirtmektedir.