Önerilen Türkçe yeni başlık: "MnO nanoparçacıkların sentezi, protoporfirin ile birlikte niazomlarda enkapsülasyonu ve teranostik potansiyellerinin incelenmesi" Önerilen İngilizce yeni başlık: "Synthesis of MnO nanoparticles, encapsulation in niasomes in the presence of protophorphyrin IX and their theranostic" propeties


ÜNAK P. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2017
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2018