Türkiye de Kültüre Edilen Çipura Sparus Aurata Levrek Dicentrarchus Labrax Ve Alabalık ların O Mykiss Fileto Edilmesi Sonucunda Ortaya Çıkan Atıklarından Olan Baş Bölgesinden Protein Hidrolizat Eldesi Ve Elde Edilen Ürünlerin Fonksiyonel Ve Antioksidant Özellikleri Ve Depolamadaki Dengesinin Tespiti


Çaklı Ş. (Yürütücü) , Erdem Ö. A. , Erol N. D.

TÜBİTAK Projesi, 2013 - 2014

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2013
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2014