Ekmeklik Buğday da Triticum aestivum L Bitki Boyu ve Tane Veriminin Kalıtımı Üzerine Bir Araştırma


Aykut Tonk F. (Yürütücü) , İlker E. , Tosun M.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2011

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2009
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2011

Proje Özeti

Bu projede özellikle bitki boyları yönünden farklılık gösteren Golia ve Atilla-12 ekmeklik buğday çeşitleri arasında yapılan melezlemenin F3 ve F4 generasyonları materyal olarak kullanılmıştır. Proje kapsamında F3 generasyonunda bitki boyu açısından yapılan seleksiyonun verim ve diğer verim özellikleri üzerindeki etkilerini ve incelenen tüm özelliklerin kalıtım dereceleri ve genetik ilerleme değerlerini saptamak amaçlanmıştır. 247 tek bitkiden oluşan F3 generasyonundan % 23 seleksiyon şiddetinde 57 adet orta uzunluktaki bitki boyuna sahip tek bitki seçilmiştir. Seçilen bu bitkilerin F4 döl sıralarında ve F3 generasyonunda bitki boyu, başak uzunluğu, üst boğum uzunluğu, fertil kardeş sayısı, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, tek bitki verimi, bin tane ağırlığı ve hasat indeksi özellikleri ölçümlenmiştir. Elde edilen sonuçlar istatistik genetik analizlere tabi tutulmuş ve bitki boyunda yapılan seleksiyonun diğer özellikler üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Çalışmamız sonucunda ele alınan özelliklerden üst boğum uzunluğunda bir kısalma, bitki tane veriminde bir artış ve diğer incelenen özelliklerde önemli bir değişkenliğin olmadığı gözlenmiştir.