TİROZİN KİNAZ VE MTOR/PI3K DUAL İNHİBİTÖRLERİNİN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİDE TRANSKRİPSİYON REGÜLASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.


GÜNDÜZ C. (Yürütücü) , YILMAZ SÜSLÜER S. , BİRAY AVCI Ç. , SAYDAM G. , KAYABAŞI Ç., BALCI T., et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2015
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2019