TİROZİN KİNAZ VE MTOR/PI3K DUAL İNHİBİTÖRLERİNİN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİDE TRANSKRİPSİYON REGÜLASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.


GÜNDÜZ C. (Executive) , YILMAZ SÜSLÜER S. , BİRAY AVCI Ç. , SAYDAM G. , KAYABAŞI Ç., BALCI T., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: June 2019