BALON ANJIYOPLASTI UYGULANAN TAVŞANLARDA TAURININ LOX-1 RESEPTÖR EKSPRESYONU ÜZERINE ETKILERI


KERRY Z. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2005 - 2009

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2005
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2009