İZOLE TAVŞAN DAMARLARINDA DİHİDROPRİDİN TÜREVİ KANAL BLOKLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNDE BİR ARŞ.


KERRY Z. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2000 - 2002

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2000
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2002