Kültür Çipura (Sparus aurata), Levrek (Dicentrarchus labrax) ve Alabalığın (Oncorhynchus mykiss) İç Organlarından Tripsin Eldesi ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının ve Mevsimsel Farklılıkların Elde Edilen Toz Haldeki Tripsinin Depolama Kararlılığı Üzerindeki Etkisi


TOLASA YILMAZ Ş. , ÇAKLI Ş. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2015 - 2018

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Nisan 2015
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2018