Farklı Düzeylerdeki Türk Basketbol Hakemlerinin Algısal ve Koordinatif Profillerinin Araştırılması (Investigation of Perceptual and Coordinative Profiles in Turkish Basketball Referees of Different Levels)


AKŞİT T. (Yürütücü) , Ak S., BALYAN M. , KAZAK F. Z.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2020 - Devam Ediyor

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2020
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor