Mekanik Gerilme Altında Merkezi Sinir Sistemi Nöronlarının İncelenmesi Ve In Vitro Bir Travmatik Beyin Hasarı Modeli


Şendemir A. (Yürütücü) , Yalçın A. , Sarıkanat M. , Armagan G.

TÜBİTAK Projesi, 2012 - 2014

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2012
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2014