KANSER HÜCRELERİNİ TANIMA POTANSİYELİ BULUNAN ELEKTROAKTİF YÜZEYLERİN OLUŞTURULMASI, KARAKTERİZASYONU VE İN VİTRO UYGULAMALARI


TİMUR S. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2011
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2013