PONATİNİB VE VS-5584 TERAPÖTİK AJANLARDA KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ LÖKOMOGENEZİNE ETKİLERİ


GÜNDÜZ C. (Yürütücü) , KAYABAŞI Ç.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2015
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2019