MİYELODİSPLASTİK SENDROM TANILI HASTALARDA, P53 GENİNE AİT POLİMORFİZMLERİN BELİRLENMESİ VE HASTALIKLA İLİŞKİLERİNİN ORTAYA KONULMASI


KOSOVA B. (Yürütücü) , ŞAHİN F. , KAYMAZ B. , AYGÜNEŞ D. D. , SAYDAM G. , ALP G., et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2018
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2019