Prematüre Bebeklerde Doktor Kontrolü GerektirenRespiratuvar Sinsitiyal Virüs (RSV) EnfeksiyonununÖnlenebilmesi için İnsan Monoklonal Antikoru REGN2222’nin Etkililiği ve Güvenilirliğinin Değerlendirildiği Faz 3,Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma


Yalaz M. (Yürütücü) , Altun Köroğlu Ö. , Terek D. , Baltacı N., Erol E.

Desteklenmiş Diğer Projeler, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Desteklenmiş Diğer Projeler
  • Başlama Tarihi: Kasım 2016
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2017