Sinarit (Dentex dentex) ve Sivriburun Karagöz (Diplodus puntazzo) Balıklarında Kültür Koşullarında Gözlenen Anormal Kemik ve Kıkırdak Yapılarının Belirlenmesi


Fırat M. K. (Yürütücü) , Saka Ş. , Çoban D., Özden O. , Terzioğlu E.

TÜBİTAK Projesi, 2004 - 2006

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ocak 2004
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2006