ENDOTEL HASARI SONRASI GELİŞEN VASKÜLER DÜZ KAS PROLİFERASYONUNDA TELOMER DEVAMLILIĞININ ARAŞTIRILMASI


KERRY Z. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2004 - 2009

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2004
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2009