DENEYSEL TIP 2 DIABETES MELLITUS MODELINDE MAO INHIBITÖRÜ SELEJILIN (L-DEPRENIL) IN ORAL ANTIDIABETIK GLIKLAZID TEDAVISI ILE KOMBINASYONUNUN OKSIDAN STRES VE ANTIOKSIDAN SAVUNMA PARAMETRELERI ÜZERINE ETKISI


ERCAN G. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2002 - 2008

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2002
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2008