URASİL GLUKURONİDİN ENZİMATİK SENTEZİ, I-125 İLE İŞARETLENMESİ VE İNSAN TÜMÖR HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ SPESİFİTELERİNİN İNCELENMESİ.


ÜNAK P. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2007 - 2009

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2007
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2009