THİORİDAZİNE MOLEKÜLÜNÜN MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİSİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE AYDINLATILMASI VE WNT YOLAĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


KARABULUT B. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2014
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2016