DANIŞANLARIN ALGILADIKLARI TERAPÖTİK ÇALIŞMA UYUMU VE OTURUM ETKİSİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE YORDANMASI: EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


DOĞAN S. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2006 - 2011

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2006
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2011