Ege bölgesi için yüksek lif kalitesine sahip pamuk çeşit adaylarının geliştirilmesi


Aykut Tonk F. (Yürütücü) , Tosun M. , Çaylak Ö., İlker E. , Reçber A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2010 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2010
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2013

Proje Özeti

Ege Bölgesi için yüksek verim ve lif kalitesine sahip pamuk çeşit adaylarının geliştirilmesi amacıyla iki farklı türe (G. hirsutum L. ve G. barbadense L.) ait çeşitler arasında yapılan melezlemelerin F2 ve F3 generasyonları bu projede materyal olarak kullanılmıştır. Melezlemelerde Bölge standart çeşidi olan Carmen ile Mısır kökenli Giza-45 ve Giza-75 pamuk çeşitleri kullanılmıştır. Her iki kombinasyonun F2 generasyonlarında tek bitki verimine göre seleksiyonlar yapılmış ve seçilen bitkilerin F3 döl sıraları elde edilmiştir. F2 ve F3 generasyonlarında bitki boyu, ilk meyve dalı boğum uzunluğu, meyve dalı sayısı, odun dalı sayısı, bitkide koza sayısı, tek bitki verimi, koza kütlü ağırlığı, çiğit ağırlığı ve çırçır randımanı özellikleri yanında lif inceliği, lif mukavemeti, lif uzunluğu, üniformite indeksi, kısa lif indeksi ve lif esnekliği ölçümleri yapılmıştır. İncelenen verim ve verim komponentleri özelliklerinin ebeveyn-döl regresyon katsayısına göre dar anlamda kalıtım dereceleri ve genetik ilerleme değerleri elde edilmiştir. Özellikle lif analiz sonuçları hem F2 ve hem de F3 generasyonlarında ebeveyn çeşitlerin üzerinde değerlere sahip bitkilerin olduğunu göstermiştir. Elde edilen verilerin ışığında seçilen bitkiler bundan sonraki generasyonlara götürülecek ve çeşit adayları için hatlar geliştirilecektir.