KANSER HÜCRELERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİNE YÖNELİK SPESİFİK BİYOKONJUGATLARTIN TASARIMI, KARAKTERİZASYONU VE İN VİTRO UYGULAMALARI


TİMUR S. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2010 - 2012

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2010
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2012