Hipoksinin Kanser Kök Hücrelerine Etkisinin İncelenmesi


Şendemir A. (Yürütücü)

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2013 - 2015

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2013
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2015