APİGENİNİN (4,5,7 TRİHİDROKSİ FLAVON) I-131 İLE İŞARETLENMESİ VE RADYOFARMASÖTİK POTANSİYELİNİN İNCELANMESİ


YURT ONARAN F. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2007 - 2009

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2007
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2009