İzmir Ve Çevresinde Önemli Bazı Bitkisel Üretim Dallarının Kârlılığını Ve Girdi Kullanımını Etkileyen Nicel Ve Nitel Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma


Miran B.(Yürütücü), Kenanoğlu Bektaş Z. , Abay C. F.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 1996 - 2002

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 1996
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2002